Menu

Alfons Pietersschool (Oostende)

Klasfoto Alfons Pietersschool (Hazegras), 1ste leerjaar, 1955-1956
Klasfoto Alfons Pietersschool, kleuterklas, 1938
Klasfoto Alfons Pietersschool, 6de leerjaar, 1947-1948
Klasfoto Alfons Pietersschool, Kleuterklas, 1958
Klasfoto Alfons Pietersschool op het Hazegras
Kerstfeestje Alfons Pietersschool op het Hazegras
Klasfoto Alfons Pietersschool op het Hazegras, ca. 1960-1963
Alfons Pietersschool, Hazegras
Klasfoto Alfons Pietersschool, Hazegras (mevr. Standaard), 1955-1956