Menu

Blankenberge tijdens WO II (bezetting, bevrijding, herdenking)

Geschiedenis van Blankenberge tijdens WO II eindelijk te boek gesteld

Recentelijk verscheen de publicatie 'Blankenberge tijdens WO II (bezetting, bevrijding, herdenking) van Stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester. Voor het eerst is de geschiedenis van Blankenberge tijdens WO II te boek gesteld in één overzichtspublicatie. De auteur staat in dit boek niet alleen uitvoerig stil bij de bezetting, ook besteedt hij ruime aandacht aan de periode kort vóór en kort ná de bezetting. Dit werk bestaat uit 13 hoofdstukken en telt 208 pagina's. Het bevat een 90-tal illustraties waarvan het merendeel afkomstig is uit het Stadsarchief en uit de collectie van het Stadsarchief-De Benne.  Deze foto's en het beeldmateriaal dat niet in de publicatie kon opgenomen worden, vinden jullie vanaf vandaag terug in dit album.

Blankenberge tijdens WO II (bezetting, bevrijding, herdenking) is te koop vanaf de derde week van september in het Belle Epoque Centrum, het Infopunt Toerisme of in Standaardboekhandel Blankenberge (verkoopprijs: 19,99 euro).

Meer info: archief@blankenberge.be / 050 636 42