Menu

Een nieuwe legislatuur

Nu de gemeenteraadsverkiezingen ver achter de rug zijn, maken de gemeenten zich klaar voor een nieuwe legislatuur. Het brengt heel wat veranderingen met zich mee: een nieuw samengestelde gemeenteraad en de installatie van een nieuw college van burgemeester en schepenen. De start van een nieuwe legislatuur kan dan ook niet zonder een hele reeks officiële plechtigheden, zoals de inhuldiging van de nieuwe burgemeester. Blik samen met ons terug naar de start van enkele vorige legislaturen in Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge.

Plechtige inhuldiging burgemeester Henri Pittery te Klemskerke
Plechtige inhuldiging burgemeester Pieter Rotsaert te Klemskerke
Groepsfoto, de installatie van de gemeenteraad 1983 voorgezeten door Jan Piers
Groepsfoto College van Burgemeester en Schepenen en Gemeenteraadsleden in Stadhuis, Wapenplein
Installatie gemeenteraad: overzicht
Ontvangst van Jan Piers door burgemeester Adolphe Van Glabbeke.
Burgemeester Pieters
Bidprentje burgemeester Leon Nuytemans
Plechtige inhaling burgemeester Florent Machiels te Wenduine
De eerste Gemeenteraad te Klemskerke na de fusie
Bijeenkomst Uitkerkse gemeenteraad
Laatste Gemeenteraad te Klemskerke voor de fusie
Uitnodiging feestbanket Karel Deswert
Inhuldiging Uitkerkse burgemeester Frans Fevery
Laatste Gemeenteraad te Klemskerke voor de fusie
Inhuldiging burgmeester Andreas Inghelram
Installatie gemeenteraad: eedaflegging Jeanne-Marie Decaesstecker-Pauwelijn
Burgemeester Willem Content
Bidprentje burgemeester Pieter Gielis
Schepencollege van 1989
Installatie Gemeenteraad 2001
Installatie Gemeenteraad 2001
Burgemeester Jan Piers, bij de eedaflegging
Burgemeester Devriendt
Inhuldiging burgemeester Andreas Inghelram
Huldiging burgmeester Frans Fevery
Installatie Gemeenteraad 2001
Gemeenteraad in 1971
Installatie Gemeenteraad 2001
Installatie Gemeenteraad 2001
UItkerkse gemeenteraad en kerkfabriek
Inhuldiging burgemeester Simon Beheyt
Inhuldiging burgemeester Simon Beheyt
Inhuldiging burgemeester Simon Beheyt
Inhuldiging burgemeester Arthur Pauwels
Installatie van de Gemeenteraad: een totaaloverzicht van de Schepenen en Burgemeester in de Gemeenteraadszaal
Installatie van de Gemeenteraad: een totaaloverzicht in de Gemeenteraadszaal
Burgemeester Van Glabbeke e.a. tijdens de aanstelling van de gemeenteraad 1953
De eerste Gemeenteraad te Klemskerke na de fusie
Burgemeester Jan Piers, in gala-uniform