Menu

Album november 2021: Rites de passage

28 oktober 2021

November is met Allerheiligen en Allerzielen de maand bij uitstek om stil te staan bij leven en de dood. Een belangrijk onderdeel van dat leven, zijn de 'rites de passage' of overgangsrituelen zoals het doopsel, het huwelijk of de begrafenis. In dit album vind je foto's van deze overgangsrituelen, voornamelijk uit de Katholieke Godsdienst. Typisch aan deze 'rites de passage' zijn de rituelen en vaste gebruiken. 

Heb je zelf foto's van 'rites de passage'? Welke momenten zijn belangrijke overgangen geweest voor jou? De eerste schooldag, een ontgroening, je huwelijk? Laad ze op via het uploadformulier en wij voegen ze toe aan dit album. 

Overzichtsafbeelding homepagina: Plechtige communie Goddelieveparochie, 1966, Conrinne Van Aelst.

Afbeelding links: Grafmonument kerkhof paster Pype Oostende, bewaard in Stadsarchief Oostende, herkomst Marie Jeanne Mille.