Menu

Digitale expo: Edith Cavell en Oostende

13 mei 2019

Als hoofd van de eerste Belgische verpleegstersschool speelde de Britse verpleegster Edith Cavell een belangrijke rol in de uitbouw van de gezondheidszorg in België. Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelde Cavell bovendien een grote rol in een grootschalig geallieerd ondergronds netwerk.

Haar executie in 1915 veroorzaakte internationale verontwaardiging, mede dankzij Britse propaganda die haar afbeeldde als een onschuldige, reddende engel naar het evenbeeld van Florence Nightingale. Wereldwijd besteedden kranten aandacht aan Edith Cavell. ‘Het Belgisch Dagblad’ beschreef Cavell als ‘eene zoete, eene teere, een zorgende zuster van gekwetsten. Met zachte gebaren als streelingen. Met aanminnige woorden, als troostzangeres. Met heelende handen, als genezende balsem.’ Over de hele wereld werden er straten, pleinen, ziekenhuizen en verpleegstersscholen naar Cavell vernoemd.

Ook de Stad Oostende droeg zijn steentje bij tot het postuum herdenken van Edith Cavell en vernoemde in 1926 een straat naar de verpleegster. Bekijk hier de digitale expo.