Menu

Nieuwe collectie prentbriefkaarten online!

31 januari 2020

In juli van vorig jaar kondigden we het al aan: de erfgoedcel stootte per toeval op een ruime collectie prentbriefkaarten over de kust, die al jaren verborgen zat in het archief van de Stad Gent. Het gaat om een collectie van een privéverzamelaar, Jérôme Storme, die het na zijn overlijden schonk aan de Stad Gent. De collectie werd vorig jaar in bruikleen gegeven aan Kusterfgoed om deze zorgvuldig te laten digitaliseren en beschrijven door vrijwilligers. 

Wie was Jérôme Storme?

Jérôme Storme was oud-schooldirecteur van het stedelijk onderwijs in Gent. In 1960 nam hij deel aan het BRT-programma "Vlieg er eens uit". Hij won een reis naar Portugal en kocht er op een rommelmarkt zijn eerste koperen strijkijzer. Het was het begin van een verzamelobsessie en levenspassie. In iets meer dan 30 jaar groeide de collectie uit tot ruim 400 strijkijzers en toebehoren, aangevuld met alle mogelijke documentatie en prentbriefkaarten over dit onderwerp en vele andere onderwerpen. Na zijn overlijden kwam een deel van de verzameling terecht in de stedelijke musea (School van Toen, MIAT, …) , een ander deel werd in het Gentse Archief ondergebracht. (bron: archivaris Pieter-Jan Lachaert, Archief Gent).

Waar vind ik deze collectie op de beeldbank?

Klik hier om naar de albumpagina te gaan.