Menu

Procedure afbeeldingen bestellen bij Beeldbank Oostende

4 maart 2019

Alle afbeeldingen die eigendom zijn van de Stad Oostende en waar geen rechten meer op rusten, kan u downloaden via de downloadknop onderaan de afbeelding.

Als u een afbeelding in een hogere resolutie nodig heeft, bijv. voor een publicatie, kan u hiervoor contact opnemen met de Beeldbank Oostende. 
Een digitale reproductie kost 3 euro per afbeelding

Werkwijze
U stuurt een mail naar beeldbank@oostende.be  met daarin een opsomming van de afbeeldingen die u wenst. 
Vermeld telkens het objectnummer en de hyperlink van elke afbeelding die u wenst. 
Vermeld ook uw contactgegevens, m.n. het facturatieadres en het e-mailadres waar we de afbeeldingen naartoe mogen sturen.

Na evaluatie van uw aanvraag (controle van de herkomst en de rechten van elke afbeelding) bezorgen we u een factuur. 
Na ontvangst van de betaling, bezorgen we u een digitale versie van de gevraagde afbeelding(en).

Opgelet: enkel afbeeldingen die behoren tot het publiek domein kan u bestellen.
Volgende afbeeldingen kan u niet bestellen
:
- afbeeldingen die afkomstig zijn van derden, m.n. alle afbeeldingen waarvan het objectnummer begint met een M;
- afbeeldingen van een andere erfgoedpartner, m.n. afbeeldingen van een andere bewaarinstelling dan Stad Oostende; 
- afbeeldingen waar nog rechten op rusten, m.n. afbeeldingen die niet behoren tot het publiek domein of waarvan de rechten onbekend zijn..