Menu

Registratie van carnavalsarchieven

20 juni 2018

Wie bewaart er carnavalsarchieven?

Sinds 2012 is het Blankenbergse Carnaval opgenomen op de Vlaamse lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Aan deze prestigieuze erkenning zijn een aantal verplichte acties verbonden op het vlak van documenteren, borgen en sensibiliseren van dit unieke en waardevolle erfgoedelement.

Een van die acties is het in kaart brengen en registreren van de archieven van de lokale carnavalsverenigingen die doorgaans bestaan uit heel wat beeldmateriaal, briefwisseling, verslagen, boekhoudkundige stukken en objecten waaronder kostuums, bekers, medailles, enzovoort. We vermoeden immers dat er nog veel archiefmateriaal van deze verenigingen wordt bewaard, maar dan wel verspreid en versnipperd bij verschillende leden en ex-leden. Vandaar dat we naar alle leden en oud-leden van bestaande of reeds opgedoekte carnavalsverenigingen een warme oproep lanceren om aan het stadsarchief te laten weten waar hun archieven zich bevinden, waaruit deze bestaan en door wie ze momenteel bijgehouden en beheerd worden.

Met de registratie van deze archieven hopen we tijdig te kunnen anticiperen op factoren die het voortbestaan van deze archieven zouden kunnen bedreigen (opdoeking van een vereniging, sterfgeval of verhuis van een lid, …) zodat dit waardevolle archiefmateriaal niet verloren gaat.

Praktisch

Contactpersoon | Stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester
Contactgegevens | 050 636 425 of archief@blankenberge.be