Menu

Welke foto's mag ik (her)gebruiken?

6 december 2022

SAMENVATTING

  1. Waarom kan ik niet alle beelden downloaden?
  2. Wat is een rechtenstatus en hoe ga ik hiermee om?
  3. Hoe vraag ik een beeld aan dat geen downloadknop heeft?
  4. Hoe doe ik aan correcte bronvermelding?

1. WAAROM KAN IK NIET ALLE BEELDEN DOWNLOADEN?

Deze beeldbank streeft ernaar om zoveel mogelijk beelden met zo weinig mogelijk restricties aan het publiek ter beschikking te stellen. Dit houdt in dat beelden die mogen worden hergebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende(n) meteen kunnen worden gedownload vanop de website. De downloads zijn steeds van de beste kwaliteit die we in de databank hebben zitten.

Voor wie regelmatig in onze beeldbank snuistert, zal het hem of haar al opgevallen zijn. Sommige beelden hebben een downloadknop, andere niet. Wil je alleen beeldresultaten krijgen die downloadbaar zijn? Dan klik je in de linkerbalk van de zoekresultatenpagina op de filteroptie "vrij te downloaden". Start hier

Dat niet alle beelden downloadbaar zijn, heeft simpelweg te maken met de Belgische Auteurswet. Het auteursrecht is een vorm van intellectueel eigendomsrecht, waarbij de auteur -  ofwel de maker van een origineel en creatief werk - het exclusieve recht behoudt om zijn of haar werk te gebruiken, te verspreiden en te bewerken.

Hieronder verstaan we dus ook: 1) publiceren in boeken, tijdschriften, brochures...,2) publiceren op het Internet, 3) tentoonstellen in een openbare ruimte en 4) het uitzenden op radio en/of televisie. Ook fotografische werken worden beschouwd als auteursrechtelijk beschermde werken. Dit maakt van fotografen dus auteurs.

Vaak leeft het idee dat auteursrechten enkel van toepassing zijn voor beroepsfotografen. De Auteurswet maakt echter géén onderscheid tussen een hobby- of beroepsfotograaf. 

Het auteursrecht blijft van kracht tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Na het overlijden gaan de rechten over naar de erfgenamen, tenzij de rechten tijdens het leven van de auteur via een contract aan derden werden overgedragen. We noemen ze allemaal auteursrechthebbenden.

Wanneer het werk niet langer auteursrechtelijk beschermd is, spreken we van publiek domein. 

Enkel beelden die publiek domein zijn of waarvan we de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende(n) hebben verkregen, kunnen worden gedownload. 

2. WAT IS EEN RECHTENSTATUS EN HOE GA IK HIERMEE OM?

Met het ontsluiten van historisch beeldmateriaal komt ook een zekere verantwoordelijkheid. Zoals we hierboven al aangaven, zijn we verplicht om steeds rekening te houden met de Auteurswet. In deze verplichting zien wij ook de kans om als beeldbank het goede voorbeeld te geven en een transparant rechtenbeleid te voeren.

Ons rechtenbeleid bestaat er uit dat we voor elk beeld consequent de rechteninfo opvragen, documenteren in het veld rechtenstatus en indien mogelijk, de rechten klaren. Dit houdt in dat we de rechthebbenden(n) contacteren en hun uitdrukkelijke toestemming vastleggen in een rechtenovereenkomst.

3. HOE VRAAG IK EEN BEELD AAN DAT GEEN DOWNLOAD KNOP HEEFT?

 

4. HOE DOE IK AAN CORRECTE BRONVERMELDING