Menu

Parken en pleinen

Parken en pleinen zijn in elke stad of elk dorp aanwezig en zijn een belangrijke ontmoetingsplek. Veel stadsparken dateren van de 19e eeuw. In dit album ontdek je oude en recentere foto's van parken en pleinen en zie je hoe veel (of hoe weinig ze veranderd zijn). 

In het album kan je enkele foto's vinden van het Leopoldpark in Oostende die een beschermd monument is. Het park werd in 1829 aangelegd ten westen van het Hazegras, maar dit park verdween met de aanleg van het tweede spoorwegstation in 1839. Later werd dan in 1861-1862 het huidige Leopoldpark aangelegd buiten de Westpoort. Dit was vroeger één van de stadspoorten nabij De Grote Post (Hendrik Serruyslaan). In het park speelden kinderen en de weide werd ook gebruikt als bleekwijde. In 1866-1870 werd het park vergroot in Engelse parkstijl met vijvers, bruggetjes, wandelpaden en bloemperken. Stad Oostende kon het park betalen dankzij geld van het kansspel in Spa. Dit werd jaarlijks voor een deel aan Oostende uitgekeerd voor stadsverfraaiing. Meer info over het Leopoldpark: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77710

Ook het Maria Hendrikapark of 'Het Bosje' in Oostende is een bescherm monument. Het gebied bestond reeds onder de naam 'Bois de Boulogne' (naar voorbeeld in Parijs), 'Bois de glacis' of 'Bois des amoreux', maar pas tussen 1888 en 1892 werd er in dat gebied een park aangelegd. Meer info over het park: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77743.