Menu

Partners

Beeldbank Kusterfgoed is een initiatief van erfgoedcel Kusterfgoed, met de steun van de Vlaamse Gemeenschap. De gemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge zijn de hoofdpartners. We werken ook samen met erfgoedverenigingen en privéverzamelaars. Hieronder een overzicht van alle partners.

Erfgoedcel Kusterfgoed

Erfgoedcel Kusterfgoed coördineert het project Beeldbank Kusterfgoed.

De kustgemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge richtten in 2015 samen Kusterfgoed op, dat een erfgoedconvenant afsloot met de Vlaamse Gemeenschap.

De erfgoedcel zet zich in voor het roerend en immaterieel erfgoed van onze kust en ondersteunt daarbij erfgoedspelers uit Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge.

Meer info: www.kusterfgoed.be of info@kusterfgoed.be

Gemeente Middelkerke

De dienst Erfgoed van de gemeente Middelkerke beheert de beeldbank samen met de collega’s van de dienst Archief en helpt zo een stuk van de lokale geschiedenis te ontsluiten.

De dienst Erfgoed laat erfgoed samensmelten met recreatie en verbindt de kust met het hinterland.

Meer info: www.middelkerke.be of erfgoed@middelkerke.be

Stad Oostende

Het Stadsarchief van Oostende bewaart de archieven van alle stedelijke diensten en archieven of collecties van andere Oostendse archiefvormers, zoals verenigingen, bedrijven, kerkfabrieken en personen. Je kan de inventaris van alle archieven en de digitale documenten gratis online raadplegen via de Archiefbank Oostende.

Daarnaast bewaart het Stadsarchief Oostende ook iconografisch materiaal, zoals foto’s, prentbriefkaarten, prenten, tekeningen, kaarten, plannen, glasnegatieven, affiches en dia’s. Het archief stelt informatie en werkinstrumenten ter beschikking om de geschiedenis van Oostende te onderzoeken.

Meer info: https://www.oostende.be of beeldbank@oostende.be

Gemeente Bredene

In het archief van de gemeente Bredene worden alle documenten met administratieve, juridische en/of historische waarde van alle gemeentelijke diensten bewaard. Het oudste archief van de gemeente (van 1796 tot 1904) bevindt zich grotendeels in het Rijksarchief te Brugge.

Het archief bevindt zich in het gemeentehuis, maar er is ook een archiefruimte bij de technische dienst uitvoering (in het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck).

Meer info: archief@bredene.be.

Gemeente De Haan

De archiefdienst van de gemeente De Haan is een overkoepelende dienst die samenwerkt met de erfgoedafdeling, de dienst Ruimtelijke Ordening en de bibliotheek van De Haan. Samen hebben zij een uitgebreid erfgoedarchief uitgebouwd met een grote collectie prentbriefkaarten.

Het Gemeentearchief organiseert ook digitale (erfgoed)wandelingen, de Erfgoeddag & Open Monumentendag en het Open Kerkweekend. Daarnaast is de dienst een aanspreekpunt voor gidsen.

Meer info: www.dehaan.be of alan.fraeyman@dehaan.be

Stad Blankenberge

Het stadsarchief van Blankenberge in het stadhuis herbergt het administratief archief van de stad Blankenberge van ca. 1860 tot heden en het kunstpatrimonium van de stad. Deze collectie bestaat uit ruim 2250 kunstwerken.

Het documentaire archief van de stad is ondergebracht in het Cultuurcentrum Casino. Dit bestaat uit postkaarten, foto’s, documenten en private archieven van verenigingen.

De vrijwilligers van het stadsarchief De Benne bewaren en ontsluiten deze collectie onder leiding van de stadsarchivaris.

Meer info: www.blankenberge.be of archief@blankenberge.be

Word partner van Beeldbank Kusterfgoed

Beschikt jouw erfgoedvereniging over een interessante collectie beeldmateriaal die het erfgoedverleden van Middelkerke, Oostende, De Haan, Blankenberge of Bredene in beeld brengt? Word gratis partner van Beeldbank Kusterfgoed en help het erfgoed van onze kust te bewaren en ontsluiten.

Partners behouden de rechten op hun beeldmateriaal en bepalen zelf op welke manier, onder welke voorwaarden en wanneer hun beelden online komen. Kusterfgoed zorgt voor het professionele en veilige beheer van de beelden en voor de technische en administratieve aspecten.

Interesse? Neem contact op via beeldbank@kusterfgoed.be.