Menu

Selectiecriteria

De beelden in de Beeldbank Kusterfgoed moeten voldoen aan enkele voorwaarden om de kwaliteit en de goede samenhang van het beeldmateriaal te garanderen. Die lees je hieronder.

Niet zeker of je beeld voldoet aan de selectiecriteria? Stuur gerust een mail naar beeldbank@kusterfgoed.be.

1. Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge

De beeldbank Kusterfgoed verzamelt beeldmateriaal van en over de kustgemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge. De beelden moeten dus plaatsvinden op het grondgebied van een van deze vijf gemeenten en hun deelgemeenten en/of er een sterke inhoudelijke link mee hebben. 

Bijvoorbeeld:

  • Een landschap of dorpsgezicht in Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan of Blankenberge
  • Een gebeurtenis die zich afspeelt op het grondgebied van Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan of Blankenberge
  • Tradities of gebruiken die een inhoudelijke link hebben met Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan of Blankenberge
  • Een inwoner of een persoon die een bijzondere band heeft met Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan of Blankenberge

2. Publieke waarde

De beelden moeten interessant zijn voor een breed publiek, zoals publieke gebeurtenissen (processies, kermissen, feesten, het verenigingsleven) en de openbare ruimte (dorps- en stadsgezichten, landschappen, openbare gebouwen).

Maar ook beelden uit de privésfeer kunnen publieke waarde hebben, bijvoorbeeld omdat ze een tijdsgeest laten zien (exterieur en interieur van woningen, mode, gebruiken en tradities) of getuige zijn van een persoon, gebeurtenis of gebouw van (boven)lokaal belang.

3. Erfgoedwaarde

De beelden moeten voldoende erfgoedwaarde hebben. Daaronder verstaan we: alles wat we van vorige generaties overerven en wat we het bewaren waard vinden.

Beeldmateriaal van ouder dan 20 jaar heeft automatisch een erfgoedwaarde en kan online. Van recenter beeldmateriaal is de erfgoedwaarde moeilijker te bepalen. In de volgende gevallen kan je beeld bijvoorbeeld over de nodige erfgoedwaarde beschikken:

  • Het gaat om een (bijna) verdwenen gebruik, gebouw of landschap(selement)
  • Het is de enige of een zeldzame getuigenis van een persoon, gebeurtenis of gebruik 

4. Beeldkwaliteit

Er zijn enkele technische vereisten om de beeldkwaliteit van het materiaal te bewaken:

  • Een resolutiebreedte van minimum 1920 pixels ofwel minimumresolutie van 300 ppi 
  • 24bit sRGB-codering voor kleurenfoto’s en 8bit sRGB-codering voor zwart-witfoto’s

Beeldbank Kusterfgoed behoudt zich het recht voor om het beeld te weigeren of te bewerken, zoals roteren of bijsnijden.

5. Origineel

De beelden moeten digitale reproducties zijn van origineel beeldmateriaal. Er moet altijd een directe link zijn met het fysieke object, behalve als het gaat om beeldmateriaal waarvan het origineel verloren is gegaan of niet langer op te sporen is. Een scan van een foto uit een krantenartikel of een tijdschrift komt dus niet in aanmerking.

6. Privacy, gevoelige informatie en auteursrechten

Beeldbank Kusterfgoed behoudt zich het recht voor je beeld te weigeren als het de privacy van een persoon of groep personen schendt of inhoud bevat die als aanstootgevend kan worden beschouwd (politieke voorkeuren, racistisch getint, gênante situatie, tonen van wreedheden).

Ook moet je over de auteursrechten beschikken om het beeld te mogen publiceren. Indien de fotograaf of maker van het beeld langer dan 70 jaar geleden overleden is, behoort het beeld tot het publiek domein en mag het vrij gebruikt worden.