Menu

Tweede Wereldoorlog: het leven tijdens de bezetting

De bevrijding van onze kust vond ongeveer 74 jaar geleden plaats. Na bijna vijf jaar oorlog kwam in 1944 een einde aan de Duitse bezetting. De bewoners van de kuststreek hadden heel die tijd geleefd in het zogeheten "Sperrgebiet". Omdat de kust eigenlijk de frontstreek vormde, golden in het Sperrgebiet heel wat beperkingen.

De oorlog had dan ook heel wat gevolgen voor het dagelijkse leven van de kustbewoners. Niet alleen werd het strand na verloop van tijd verboden terrein, de visserij werd streng gecontroleerd, de bewegingsvrijheid werd beperkt tot enkele kilometers rond de woonplaats, er volgden verplichte evacuaties, lokale inwoners werden ingeschakeld bij de bouw van de Atlantikwall…De opluchting was dan ook groot wanneer de geallieerden de kuststreek bevrijdden.

bron: provinciedomein Raversyde