Foto uploaden

Heb je een waardevol beeld van je vereniging, een bijzondere familieherinnering of een leuk beeld dat typisch is voor onze kust? Ga na aan de hand van de selectiecriteria of je foto voor onze beeldbank in aanmerking komt. Is dit het geval? Laad je foto hieronder op zodat wij het op de beeldbank kunnen plaatsen.  

Ben je op zoek naar een handleiding bij het uploaden? Klik dan hier. Extra uitleg bij de velden vind je ook door met je cursor te scrollen over het vraagteken naast de titel van het veld.

Ondervind je problemen bij het opladen, twijfel je of je beeld in aanmerking komt of heb je een uitgebreide(re) collectie die je graag op de beeldbank had gezien, neem dan contact met ons op. 

 

 

Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, tiff, tif, bmp, pdf.

Inhoudelijke beschrijving

Bij elk beeld komt een beschrijving. Daarom vragen we je om onderstaande velden in te vullen. 

Type erfgoedobject
Rechten: door het uploaden van dit beeldmateriaal garandeer ik dat:
Als maker van het beeld of als erfgenaam/verkrijger van de auteursrechten beschik ik over alle. Ik geef hierbij Erfgoedcel Kusterfgoed de toestemming om dit beeldmateriaal onder een creative commons licentie BY 4.0 te ontsluiten via haar beelddatabank op voorwaarde dat mijn naam steeds vermeld wordt.
Indien de auteur van het werk meer dan 70 jaar geleden overleden is (dus voor 1948), behoort het beeld tot het publieke domein. Dat betekent dat er niet langer auteursrechten rusten op het beeld en dat het vrij mag gebruikt worden.
In het geval dat je niet over alle auteursrechten beschikt en de beelden evenmin tot het publieke domein behoren, worden de beelden - omwille van de wetgeving op het auteursrecht - niet getoond op onze beeldbank. In afwachting van meer duidelijkheid omtrent de auteursrechten worden de beelden op een veilige manier in ons beheersysteem bewaard.
In het geval je niet over alle auteursrechten beschikt en het beeld evenmin tot het publieke domein behoort, kunnen de beelden publiek ontsloten worden onder de status ‘geen rechten bekend’. Hierdoor geef je aan dat je onsuccesvolle pogingen hebt ondernomen om de auteursrechtelijke status van het beeld te achterhalen.

Ik garandeer de juistheid van bovenvermelde verklaring. Ik verbind er mij dan ook toe om de Erfgoedcel Kusterfgoed te vrijwaren voor mogelijke vorderingen van derden indien ik geen juiste informatie zou doorgegeven hebben.

Contact

Je gegevens worden enkel bewaard en gebruikt voor je inzending (in overeenstemming met de Europese wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke gegevens).

Selecteer "Ik ben geen robot" om aan te geven of u al dan niet een menselijke bezoeker bent.

CAPTCHA
Selecteer "Ik ben geen robot" om aan te geven of u al dan niet een menselijke bezoeker bent.

Door te klikken op "indienen" ga je akkoord met onze voorwaarden.