Menu

Upload voorwaarden

Verwerking van je inzending:

Het beeld dat je oplaadt, wordt niet meteen online geplaatst. Het gaat eerst naar een medewerker van de beeldbank, die nagaat of het beeld voldoet aan de selectiecriteria. Is dat het geval, dan wordt het beeld gepubliceerd op de website. 

Recht tot wijziging (inhoud) beeld: 

Beeldbank Kusterfgoed behoudt zich het recht voor om het beeld te wijzigen, (zoals roteren, bijsnijden…) en de beschrijving van het beeld aan te vullen wanneer we extra informatie ontvangen.

Recht tot weigering beeld:

Beeldbank Kusterfgoed behoudt zich het recht voor om het beeld te weigeren wanneer de inhoud ervan aanstootgevend is of het beeld de privacy van een persoon of een groep personen schendt. 

Beeldbank Kusterfgoed behoudt zich ook het recht voor om een beeld offline te halen wanneer hierom gevraagd wordt, dit kan bijvoorbeeld in het kader het portretrecht.